Tải trọn bộ Đề HSG anh 8 cập nhật

Không thẻ bỏ qua các nhóm để nhận nhiều tài liệu hay 1. Ngữ văn THPT 2. Giáo viên tiếng anh THCS 3. Giáo viên lịch sử 4. Giáo viên hóa học 5. Giáo viên Toán THCS 6. Giáo viên tiểu học 7. Giáo viên ngữ văn THCS 8. Giáo viên tiếng anh tiểu học 9. Giáo viên vật lí CLB HSG Sài Gòn xin gửi đến bạn đọc Tuyển tập Đề HSG anh 8 thí điểm cập nhật. Tuyển tập Đề HSG anh 8 thí điểm cập nhật là tài liệu quan trọng, hữu ích cho việc dạy Tiếng anh hiệu quả. Đây là bộ tài liệu rất hay giúp đạt kết quả cao trong học tập. Hay tải ngay Tuyển tập Đề HSG anh 8 thí điểm cập nhật. CLB HSG Sài Gòn luôn đồng hành cùng bạn. Chúc bạn thành công!!!..Tải trọn bộ Tải trọn bộ Đề HSG anh 8 cập nhật . Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để sử dụng toàn bộ kho tài liệu, vui lòng liên hệ qua Zalo 0388202311 hoặc Fb: Hương Trần.

Spinning

Đang tải tài liệu...

Xem demo tại đây

ĐỀ LUYỆN THI HSG NĂM HỌC 2021-2022

Môn thi :ANH 8

( Thời gian làm bài 90 phút)

PART A: LISTENING

Listen to the tape twice and do the task below.

Questions 1 - 4: Complete the sentences below.

Write NO MORE THAN ONE WORD OR A NUMBER for each answer.

 

Questions 5 - 10:

+ Questions (5) and (6): Choose TWO letters A – E.

Which TWO things are included in the price of the tour?

A. fishing trip

B. guided bushwalk

C. reptile park entry

D. table tennis

E. tennis

+ Questions 7 – 10: Complete the sentences below.

 

Write NO MORE THAN ONE WORD OR A NUMBER for each answer.

7. The tour costs of $ _____________________.

8. Bookings must be made no later than _____________________ days in advance.

9. A _____________________ deposit is required.

10. The customer’s reference number is _____________________.

PART B: STRESS-LEXICO-GRAMMAR

I. Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other

words. Write your answer (A, B, C, or D) on your answer sheet.

1. A. method

B. father

C. feather

D. weather

2. A. chemistry

B. children

C. schooling

D. character

3. A. state

B. status

C. station

D. statue

4. A. bury

B. carry

C. heavy

D. many

5. A. spear

B. gear

C. fear

D. pear

II. Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

1. A. comprise

B. mausoleum

C. religion

D. compulsory

2. A. intelligent

B. population

C. opportunity

D. economics

3. A. federation

B. economic

C. environment

D. documentary

1

Dreamtime travel agency

Tour information

Holiday length:

2 days

Types of transportation:

(1) _____________________.

Maximum group size:

(2) _____________________.

Next tour date:

(3) _____________________.

Hotel name:

(4) The__________________.