Bài tập bổ trợ family and friends national edition 4 có file nghe và đáp án

Bạn đang tìm kiếm một tài liệu hữu ích để bổ trợ cho việc học tiếng Anh của bạn hoặc của con em bạn? Bạn muốn một cuốn sách cung cấp cả bài tập lẫn file nghe và đáp án để giúp bạn nắm vững kỹ năng ngôn ngữ? Hãy cùng giới thiệu về cuốn sách "Bài tập bổ trợ Family and Friends National Edition 4: File Nghe và Đáp án."

Cuốn sách này là một tài liệu tham khảo chất lượng được phát triển nhằm hỗ trợ việc học tiếng Anh cho học sinh lứa tuổi từ 9 đến 11 tuổi, tương ứng với cấp độ A2 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR). Được xây dựng dựa trên sự thành công của bộ sách giáo trình Family and Friends National Edition 4, cuốn bài tập bổ trợ này giúp học sinh ôn tập và củng cố kiến thức đã học trong giáo trình chính.

Một điểm đặc biệt nổi bật của cuốn sách này là việc cung cấp file nghe và đáp án kèm theo. File nghe giúp học sinh luyện nghe và cải thiện khả năng hiểu nghe của mình thông qua các bài tập thực tế và phong phú. Điều này giúp các em rèn kỹ năng nghe và làm quen với giọng điệu, ngữ điệu và từ vựng tiếng Anh trong ngữ cảnh thực tế.

Bên cạnh đó, cuốn sách cũng cung cấp đáp án chi tiết cho tất cả các bài tập. Điều này cho phép học sinh tự kiểm tra và tự đánh giá kết quả học tập của mình một cách đáng tin cậy. Đáp án được trình bày rõ ràng và dễ hiểu, giúp học sinh nắm vững từng bước giải quyết vấn đề và khắc sâu kiến thức.

Cuốn sách "Bài tập bổ trợ Family and Friends National Edition 4: File Nghe và Đáp án" không chỉ là một công cụ học tập hiệu quả, mà còn là một nguồn tài liệu thú vị và đa dạng với các bài tập, trò chơi và hoạt động hấp dẫn.

Spinning

Đang tải tài liệu...

Bạn đang tìm kiếm một tài liệu hữu ích để bổ trợ cho việc học tiếng Anh của bạn hoặc của con em bạn? Bạn muốn một cuốn sách cung cấp cả bài tập lẫn file nghe và đáp án để giúp bạn nắm vững kỹ năng ngôn ngữ? Hãy cùng giới thiệu về cuốn sách "Bài tập bổ trợ Family and Friends National Edition 4: File Nghe và Đáp án."

Cuốn sách này là một tài liệu tham khảo chất lượng được phát triển nhằm hỗ trợ việc học tiếng Anh cho học sinh lứa tuổi từ 9 đến 11 tuổi, tương ứng với cấp độ A2 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR). Được xây dựng dựa trên sự thành công của bộ sách giáo trình Family and Friends National Edition 4, cuốn bài tập bổ trợ này giúp học sinh ôn tập và củng cố kiến thức đã học trong giáo trình chính.

Một điểm đặc biệt nổi bật của cuốn sách này là việc cung cấp file nghe và đáp án kèm theo. File nghe giúp học sinh luyện nghe và cải thiện khả năng hiểu nghe của mình thông qua các bài tập thực tế và phong phú. Điều này giúp các em rèn kỹ năng nghe và làm quen với giọng điệu, ngữ điệu và từ vựng tiếng Anh trong ngữ cảnh thực tế.

Bên cạnh đó, cuốn sách cũng cung cấp đáp án chi tiết cho tất cả các bài tập. Điều này cho phép học sinh tự kiểm tra và tự đánh giá kết quả học tập của mình một cách đáng tin cậy. Đáp án được trình bày rõ ràng và dễ hiểu, giúp học sinh nắm vững từng bước giải quyết vấn đề và khắc sâu kiến thức.

Cuốn sách "Bài tập bổ trợ Family and Friends National Edition 4: File Nghe và Đáp án" không chỉ là một công cụ học tập hiệu quả, mà còn là một nguồn tài liệu thú vị và đa dạng với các bài tập, trò chơi và hoạt động hấp dẫn.