Luyện chuyên sâu Ngữ Pháp và Bài Tập Tiếng Anh 11 - Dương Hương Unit 9 - Cities of the future.docx

Không thẻ bỏ qua các nhóm để nhận nhiều tài liệu hay 1. Ngữ văn THPT 2. Giáo viên tiếng anh THCS 3. Giáo viên lịch sử 4. Giáo viên hóa học 5. Giáo viên Toán THCS 6. Giáo viên tiểu học 7. Giáo viên ngữ văn THCS 8. Giáo viên tiếng anh tiểu học 9. Giáo viên vật lí CLB HSG Sài Gòn xin gửi đến bạn đọc Luyện chuyên sâu Ngữ Pháp và Bài Tập Tiếng Anh 11 - Dương Hương. Luyện chuyên sâu Ngữ Pháp và Bài Tập Tiếng Anh 11 - Dương Hương là tài liệu quan trọng, hữu ích cho việc dạy nghe đọc Anh. Đây là bộ tài liệu rất hay giúp đạt kết quả cao trong học tập. Hay tải ngay Luyện chuyên sâu Ngữ Pháp và Bài Tập Tiếng Anh 11 - Dương Hương. CLB HSG Sài Gòn luôn đồng hành cùng bạn. Chúc bạn thành công!!!!..Xem trọn bộ Luyện chuyên sâu Ngữ Pháp và Bài Tập Tiếng Anh 11 - Dương Hương. Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 200K để sử dụng toàn bộ kho tài liệu, vui lòng liên hệ qua Zalo 0388202311 hoặc Fb: Hương Trần.

Spinning

Đang tải tài liệu...

UNIT 9: CITIES OF THE FUTURE

(THÀNH PHỐ TRONG TƯƠNG LAI)

A. VOCABULARY

New words

Meaning

Picture

Example

city dweller

người sống ở

/ˈsɪti - ˈdwelə(r)/

(n)

đô thị, cư dân

thành thị

Many city dwellers are living in

poor condition.

Nhiều người dân thành thị đang sống

trong điều kiện nghèo nàn.

detect

/dɪˈtekt/ (v)

tìm,

phát

hiện ra

Doctors can detect diseases early

thanks

to

the

development

of

technology.

Bác sĩ có thể phát hiện bệnh sớm nhờ

vào sự phát triển của công nghệ.

infrastructure

/ˈɪnfrəstrʌktʃə(r)/

(n)

cơ sở hạ tầng

This area's infrastructure needs to

be upgraded immediately.

Cơ sở hạ tầng của khu vực này cần

được nâng cấp ngay lập tức.

inhabitant

/ɪnˈhæbɪtənt/ (n)

cư dân, người

cư trú

This

city

has

about

20,000

inhabitants.

Thành phố này có khoảng 20 nghìn cư

dân.

insoluble

/ɪnˈsɒljəbl/ (adj)

không thể giải

quyết được

Water

pollution

is

an

insoluble

problem in this countryside.

Ô nhiễm nguồn nước là một vấn đề

không thể giải quyết được ở nông