Luyện chuyên sâu Ngữ Pháp và Bài Tập Tiếng Anh 11 - Dương Hương Unit 4 - Caring for those in need.docx

Không thẻ bỏ qua các nhóm để nhận nhiều tài liệu hay 1. Ngữ văn THPT 2. Giáo viên tiếng anh THCS 3. Giáo viên lịch sử 4. Giáo viên hóa học 5. Giáo viên Toán THCS 6. Giáo viên tiểu học 7. Giáo viên ngữ văn THCS 8. Giáo viên tiếng anh tiểu học 9. Giáo viên vật lí CLB HSG Sài Gòn xin gửi đến bạn đọc Luyện chuyên sâu Ngữ Pháp và Bài Tập Tiếng Anh 11 - Dương Hương. Luyện chuyên sâu Ngữ Pháp và Bài Tập Tiếng Anh 11 - Dương Hương là tài liệu quan trọng, hữu ích cho việc dạy nghe đọc Anh. Đây là bộ tài liệu rất hay giúp đạt kết quả cao trong học tập. Hay tải ngay Luyện chuyên sâu Ngữ Pháp và Bài Tập Tiếng Anh 11 - Dương Hương. CLB HSG Sài Gòn luôn đồng hành cùng bạn. Chúc bạn thành công!!!!..Xem trọn bộ Luyện chuyên sâu Ngữ Pháp và Bài Tập Tiếng Anh 11 - Dương Hương. Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 200K để sử dụng toàn bộ kho tài liệu, vui lòng liên hệ qua Zalo 0388202311 hoặc Fb: Hương Trần.

Spinning

Đang tải tài liệu...

A. VOCABULARY

UNIT 4: CARING FOR THOSE IN NEED

QUAN TÂM ĐẾN NHỮNG NGƯỜI CẦN GIÚP ĐỠ)

New words

Meaning

Picture

Example

access

/ˈækses/ (v)

tiếp

cận,

sử

dụng

We

had

limited

access

to

education and healthcare.

Khả năng tiếp cận các dịch vụ

chăm sóc sức khỏe và giáo dục

của chúng tôi bị hạn chế.

barrier

/ˈbæriə(r)/ (n)

rào

cản,

chướng

ngại

vật

Barriers should be removed to

create an inclusive society for

all.

Nên phá bỏ các rào cản để tạo ra

một xã hội chung cho tất cả mọi

người.

blind

/blaɪnd/ (adj)

mù,

không

nhìn thấy được

He has been blind since birth.

Cậu ấy bị khiếm thị từ khi sinh

ra.

campaign

/kæmˈpeɪn/ (n)

chiến dịch

These students at Le Loi School

want to join the campaign.

Những học sinh này của trường

Lê Lợi muốn tham gia chiến dịch.