Itool Bộ giáo trình giao tiếp hay nhất thế giới Oxford Skills World - Listening with Speaking dành cho tiểu học

Bộ giáo trình giao tiếp hay nhất thế giới Oxford Skills World - Listening with Speaking dành cho tiểu học đã xong iTOOLS level 1 và 2 và đưa lên THƯ VIỆN ITOOLS rồi nhé thành viên.

Mua lẻ itools 50k/level. 

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để sử dụng toàn bộ kho tài liệu, vui lòng liên hệ qua Zalo 0388202311 hoặc Fb: Hương Trần

  

May be a cartoon of 1 person and text that says "B Listen to the conversation A Busy First Day. What is it about? Choose the correct picture. A Now put the sentences in order. a. Zoe draws a guitar. b. Jon puts stickers on his dinosaur. 3 2 C. Ann puts paper flowers on the tree. 1 What st the main idea? 12-13/94"