BÀI TẬP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TiếngAnh 10 – Global Success

Sách BÀI TẬP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TIẾNG ANH 10 nằm trong bộ sách Bài tập phát triển năng lực cấp THPT, được biên soạn dựa trên nền tảng kiến thức của bộ SGK Tiếng Anh 10 – Global Success, có phần nângcao mở rộng để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh đang học các bộ SGK TiếngAnh khác. Sách được biên soạn bám sát các kiến thức về chủ điểm, từ vựng, ngữ pháp và ngữ âm cũng như các kĩ năng ngôn ngữ được quy địnhtrong Chương trình Tiếng Anh lớp 10 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, đồng thời luyện tập nâng cao và phát triển các kiến thức và kĩ năng đã được học, từng bước giúp các em chuẩn bị cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT và vào đại học. Mỗi đơn vị bài luyện tập trong cuốn sách được chia thành hai phần lớn: Phần I gồm các bài luyện tập kiến thứcngôn ngữ Pronunciation, Vocabulary, Grammar; PhầnII tập trungluyện tập các kĩ năng ngôn ngữ Reading, Speakingvà Writing.

Spinning

Đang tải tài liệu...

sách BÀI TẬP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TIẾNG ANH 10 nằm trong bộ sách Bài tậpphát triển năng lực cấp THPT, được biên soạn dựa trên nền tảng kiến thức của bộ SGK TiếngAnh 10 – Global Success, có phần nângcao mở rộng để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh đang học các bộ SGK TiếngAnh khác. Sách được biên soạn bám sát các kiến thức về chủ điểm, từ vựng, ngữ pháp và ngữ âm cũng như các kĩ năng ngôn ngữ được quy địnhtrong Chương trình Tiếng Anh lớp 10 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, đồng thời luyện tập nâng cao và phát triển các kiến thức và kĩ năng đã được học, từng bước giúp các em chuẩn bị cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT và vào đại học. Mỗi đơn vị bài luyện tập trong cuốn sách được chia thành hai phần lớn: Phần I gồm các bài luyện tập kiến thứcngôn ngữ Pronunciation, Vocabulary, Grammar; PhầnII tập trungluyện tập các kĩ năng ngôn ngữ Reading, Speakingvà Writing.

Cácbài tập trong sách được thiết kế dưới dạng trắc nghiệm,thuộc nhiều thể loại khác nhau như bài tập đa lựa chọn (multiple choice), chọn câu đúng sai (True/ False), ghép nối (matching)… và các dạng bài tập tự luận viết theo gợi ý hoặc viết tự do, trong đó có khoảng 45% là các bài luyệntập cơ bản và 55% các bài tập nâng cao. Các dạng bài tập này không chỉ giúp các em luyện tập và nâng cao kiến thức mà còn giúp làm quen với các dạng bài thi Tốt nghiệpTHPT.

Bên cạnh hệ thốngbài luyện tập, sách còn cung cấp các bài tự kiểm tra (Testyourself) giữa kì, sau mỗi cụm hai hoặc ba đơn vị bài học, và hai bài kiểm tra cuối kì được xây dựng theo cấu trúc của bài thi Tốt nghiệpTHPT, để giúp học sinh vừa luyện tập làm bài với kiến thức và kĩ năng tổng hợp đã học trong mỗi học kì, vừa làm quen với dạng bài và cấu trúc đề thi.

Đặc biệt, để nâng cao giá trị sử dụng, cuốn sách này được tích hợp thêm phiên bản HỌC LIỆU SỐ. Phiên bản HỌC LIỆU SỐ được chuyển thể từ nội dung sách sang dạng điện tử tương tác, tích hợp thêm chấm điểm tự động, cung cấp kết quả làm bài, đáp án, giải thích chi tiết và phần audio các bài phát âm (Pronunciation) trong mỗi đơn vị bài luyện tập.

Để sử dụng HỌC LIỆU SỐ:

Bước 1: Cào nhẹ lớp phủ để lấy mã số bí mật trên thẻ cào HỌC LIỆU SỐ dán tại bìa 2.

Bước 2: Truy cập trang web hoclieu.vn/nhapma, nhập mã số vừa lấy được để kích hoạt sửdụng phiênbản HỌC LIỆU SỐ của cuốn sách.

Hi vọng rằng, đây sẽ là cuốn sách tham khảo rất cần thiết và bổ ích đối với các em học sinh lớp 10, đồng thời, các thầy cô giáo cũng có thể tham khảo tài liệu này để hướng dẫn các em học sinh trong quá trình ôn luyện, củng cố kiến thức.

 

PRONUNCIATION

  I Underline the words that contain the consonant blends/br/, /kr/ or /tr/ in the followingsentences. Then read the sentencesaloud.

 1. We can catchthe early morningtrain.
 2. Smoking causes bad breath.
 3. She didn’t look when she was crossingthe road.
 4. The trouble is that he can bringhis friends to the party.
 5. He is a true candidate of change in this most crucial electionof the year.

VOCABULARY

  II Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

 1. It is difficultfor him to be a              , a father and a manager.
  1. homemaker      B. homemaking           C. home-make            D. homemade
 2. The children can carry the small thingsby hand and the fatherwill do the                     .
  1. uplifting           B. heavylifting            C. shoplifting              D. huge lifting
 3. My duty is to            the rubbishat 6 p.m. every day.
  1. put out            B. bring up                 C. take away              D. make up
 4. I don’twatch this programme because it is                and silly.
  1. interesting        B. funny                   C. boring                   D. enjoyable
 5. It takes me hours to            household chores.
  1. make              B. keep                    C. run                      D. do
 6.            I work from home, I still can interact with many people.
  1. But                 B. Even though            C. And                     D. However
 7. We always try to supportour family               who are having difficulties.
  1. partners           B. couples                 C. men                     D. members