BÀI TẬP BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG ANH 4 GLOBAL.

Ngày nay, việc học tiếng Anh đã trở thành một phần quan trọng trong chương trình giáo dục, giúp học sinh phát triển kỹ năng giao tiếp và mở rộng tầm nhìn văn hóa. Đặc biệt, việc bồi dưỡng Học sinh Giỏi (HSG) từ lứa tuổi tiểu học là một ưu tiên hàng đầu, nhằm đảm bảo tương lai họ có khả năng tiếp cận tri thức và thông tin quốc tế.

"BÀI TẬP BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG ANH 4 GLOBAL" nổi bật là một tài liệu giáo trình đặc biệt thiết kế cho học sinh lớp 4, được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Đây không chỉ là một bộ bài tập thông thường, mà còn là công cụ hỗ trợ hiệu quả giúp học sinh nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình.

Spinning

Đang tải tài liệu...

America (n)/əˈmerɪkə/nước Hoa Kì 
Australia (n)/ɒˈstreɪliə/nước Ô-xtơ-rây-li-a
Britain (n)/ˈbrɪtn/nước Anh
Japan (n) /dʒəˈpæn/nước Nhật
Malaysia (n)

/məˈleɪziə/, /məˈleɪʒə/

nước Ma-lay-xi-a
Singapore (n)/ˌsɪŋəˈpɔː(r)/nước Xin-ga-po
Thailand (n)/ˈtaɪlænd/nước Thái Lan 
Viet Nam (n)/ˌviːetˈnɑːm/nước Việt Nam 

BÀI TẬP BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG ANH 4 GLOBAL: Giới Thiệu Tài Liệu Hữu Ích Cho Học Sinh Tiểu Học

Ngày nay, việc học tiếng Anh đã trở thành một phần quan trọng trong chương trình giáo dục, giúp học sinh phát triển kỹ năng giao tiếp và mở rộng tầm nhìn văn hóa. Đặc biệt, việc bồi dưỡng Học sinh Giỏi (HSG) từ lứa tuổi tiểu học là một ưu tiên hàng đầu, nhằm đảm bảo tương lai họ có khả năng tiếp cận tri thức và thông tin quốc tế.

"BÀI TẬP BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG ANH 4 GLOBAL" nổi bật là một tài liệu giáo trình đặc biệt thiết kế cho học sinh lớp 4, được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Đây không chỉ là một bộ bài tập thông thường, mà còn là công cụ hỗ trợ hiệu quả giúp học sinh nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình.

Đặc Điểm Nổi Bật:

Phương Pháp Học Tập Hiện Đại: Tài liệu sử dụng các phương pháp học tập tiên tiến nhất, kết hợp giữa học thuật và giải trí để tạo nên môi trường học tập tích cực và thú vị.

Chủ Đề Liên Quan Đến Thế Giới Thực: Bài tập được xây dựng xung quanh các chủ đề thú vị, phản ánh thế giới hiện đại và giúp học sinh áp dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày.

Kiểm Tra Tiến Bộ Định Kỳ: Bài tập cung cấp các đánh giá tiến bộ định kỳ, giúp học sinh tự đánh giá và cải thiện từng khía cạnh của kỹ năng tiếng Anh của mình.

Bảng Đáp Án Chi Tiết: Tài liệu đi kèm với bảng đáp án chi tiết, giúp học sinh tự kiểm tra và sửa lỗi một cách hiệu quả.

Kích Thích Sự Sáng Tạo: Bài tập không chỉ đơn thuần là việc nhớ và áp dụng kiến thức mà còn khuyến khích sự sáng tạo và tư duy độc lập.

"BÀI TẬP BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG ANH 4 GLOBAL" không chỉ là một cuốn sách giáo trình, mà còn là nguồn động viên lớn cho học sinh, giúp họ phát triển lòng yêu thích và tự tin trong việc học tiếng Anh, mở ra những cánh cửa mới cho tương lai của mình.

 

 

1. I want to visit Disneyland in _______.

   a. America

   b. Australia

   c. Britain

   d. Japan

 

2. Kangaroos hop around in _______.

   a. America

   b. Australia

   c. Britain

   d. Japan

 

3. The Queen lives in a palace in _______.

   a. America

   b. Australia

   c. Britain

   d. Japan

 

4. Sushi is a delicious dish from _______.

   a. America

   b. Australia

   c. Britain

   d. Japan

 

5. The Petronas Towers, one of the tallest twin towers, are in _______.

   a. America

   b. Australia

   c. Britain

   d. Malaysia

 

6. The Merlion is a famous statue in _______.

   a. Singapore

   b. Thailand

   c. Vietnam

   d. Japan

 

7. Pho, a tasty noodle soup, is a traditional dish from _______.

   a. Singapore

   b. Thailand

   c. Vietnam

   d. Japan

 

8. Beautiful beaches and the Great Barrier Reef can be found in _______.

   a. America

   b. Australia

   c. Britain

   d. Japan

 

Reorder:

 

1. Disney World / America / has

…………………………………………………………………..

2. in Australia / jump / Kangaroos

…………………………………………………………………..

 

3. Britain / The Queen / lives in

…………………………………………………………………..

 

4. Japan / pretty / cherry blossoms / has

…………………………………………………………………..

 

5. Malaysia / has / yummy food

…………………………………………………………………..

 

6. tall buildings / has / Singapore

…………………………………………………………………..