Bài tập bổ trợ tiếng anh 4 cả năm siêu hay có file nghe

Tài liệu này được thiết kế với một loạt các bài tập đa dạng, từ ngữ pháp đến từ vựng và kỹ năng nghe. Nội dung của bài tập được xây dựng một cách có tổ chức, giúp học sinh hiểu rõ hơn về những chủ đề quen thuộc trong chương trình học. Các bài tập được chọn lọc cẩn thận để đảm bảo sự phù hợp với độ khó và mức độ tiếp xúc trước đó của học sinh với Tiếng Anh.

Tải trọn bộ với 50k, vui lòng liên hệ zalo 0388202311

Spinning

Đang tải tài liệu...

 

(Theo chương trình tiếng Anh mới nhất của Bộ Giáo Dục và Đào tạo)

Tập 2

 

 

 

đị

đị

Đườ

Đườ

ở đ

ư

Đạ

ở đ

ở ố

ở đ

ở ố

Đườ

ả ờ

đ

ở đ

ả ờ

Đườ

ư

ế

Đ

ố đ

đ

ư

ế

?

Đ

ĩ

ư

ế

Đ

ố ớ

ả ờ

ơ

đ

ư

ế

 

_______________________

________________________________

_______________________

________________________________

 

_______________________

________________________________

_______________________

________________________________

_______________________

________________________________

 

________________

________________

________________

________________

________________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

______________

________________

______________

 

 

 

__________

_____

_________

______

__________

_______

____________

___________

__________

__________

_______

_________

_______

_________

______

_________

_________

 

 

___________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

_________________________________

_________________________________

 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

 

___________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

_________

__________

_________

________

___________

_________

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

 

 

ă

ả ờ

đ

ơ

ở đ

ở đ

ả ờ

đ

ở đ

 

 

 

_________________________.

_________________________.

_________________________.

_________________________.

_________________________.

_________________________.

_________________________.

_________________________.

 

 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

 

 

 

 

 

 

đ

ư

ế

 

ả ờ

ư

ế

ư

ế

đẹ

ư

ế

ư

ế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

đ

độ

ả ờ

 

ả ờ

đ

độ

ả ờ

ả ờ

ă

 

 

__________________ __________________ __________________

__________________ __________________ __________________

__________________ __________________ __________________

 

 

_________________.

_________________.

_________________.

_________________.

_________________.

_________________.

_________________.

_________________.

 

 

 

 

 

 

 

đ đ

đ đế

ơ

đ đ

đ đế

ả ờ

đ

đ đ

ả ờ

đ

 

 

 

 

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

 

 

 

đ đ

đ đế

ế

 

ă

Đ

đ

ă

ă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ế

ế

ư

ế

ế

ư

ế

ả ờ

ế

ư

ế

ế

ế

ế

ư

ế

ướ

ư

ế

ế ở

ế

ế

đế

đồ ă

Đ

đế

ế

đ

đ

đ đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ế ở

ướ

ư

ế

ế ở

ế

ướ

ư

ế

đế

ướ

ế ở

ư

ế

đế

ế

ư

ế

 

 

đ

đ

đ

đ

đ

đ

ề đườ

ươ

ướ

ế

để đ đế

ế

để đ đế

Đ

ế

để đ đế

Đ

ế

để đ đế

đầ

 

 

 

 

 

 

 

 

train station

 

 

ở đ

ở đ

ư

ở đ

Hỏi – đáp về vị trí của một địa điểm nào đó.

Hỏi

đ

đồ

(

ơ

đ

.

(

đồ

)

đ

đồ

Hỏi

đ

đồ

đồ

 

Zoo Candy store

Park

Bus Stop

Fire Station

Post Office Bank

Internet Café

Start

Orange Street

Pear Street

Apple Street

Orange Street

Pear Street

Apple Street

Fire Station

Post Office

Movie Theater

Police Station

Library

Supermarket

Hospital

Gas Station

Shoe Store

Grocery Store

Pet Store

Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ

(

Đ

?)

.

(

ư ử

.)

ư

đề

ừ ố

đế

đượ

Đ

ự ậ

ườ

ự ậ

ườ

Hỏi – đáp về việc nhận biết các loài động vật (số nhiều)

Hỏi – đáp về lý do thích loài động vật nào đó

độ

(

ươ

đề

ổ ấ

ấ đẹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ư ử

ấ đẹ

ươ

 

 

đ

đ

đ

đ

đ

đố

đ

đ

đ

đ

đ

đ

đ

đ

ọ đ

ọ đ

đ

(

đ

)

ọ đ

ơ

đ

đ

ơ

ọ đ

ọ đ

ũ